23
2018
10
FAG B71910C-T-P4S轴承尺寸,FAG B71910C-T-P4S轴承型号对换

FAG B71910C-T-P4S轴承尺寸,FAG B71910C-T-P4S轴承型号对换

轴承尺寸 (metric)d50D72B12重量:磅.290进口轴承型号兑换Barden1910HCDULFAFNIR2MMV9310 WI-CRFAGB71910C.T.P4SMRC1910-RDU#7BKE瑞典轴承71910 CDP4GA    相关资料:  另外由于不正常的安装、拆卸及操作...
21
2018
10
FAG B71901C-T-P4S轴承尺寸,FAG B71901C-T-P4S轴承型号对换

FAG B71901C-T-P4S轴承尺寸,FAG B71901C-T-P4S轴承型号对换

轴承尺寸 (metric)d12D24B6重量:磅.030进口轴承型号兑换Barden1901HCDULFAFNIR2MMV9301 WI-CRFAGB71901C.T.P4SMRC1901-RDU#7BKE瑞典轴承71901 CDP4GA    相关资料:  同轴度和跳动同轴度偏差,即轴的中心...
20
2018
10
FAG AHX-318轴承尺寸,FAG AHX-318轴承型号对换

FAG AHX-318轴承尺寸,FAG AHX-318轴承型号对换

轴承尺寸 (metric)d90Taper 1:12d185d2 x PitchM 100x2L53重量:磅1.020Withdrawl NutKM 20进口轴承型号兑换FAGAHX 318瑞典轴承AHX 318STEYRAHX 318    相关资料:  FAG AHX-318轴承对金属屑等异物特别敏...
18
2018
10
FAG 803040轴承尺寸,FAG 803040轴承型号对换

FAG 803040轴承尺寸,FAG 803040轴承型号对换

轴承尺寸 (metric)d200Two Seals 2RSD340B140重量:磅115.742进口轴承型号兑换FAG803040McGill-    相关资料:  其工作外表总会存将千分表头抵在FAG 803040轴承端面或轴的适当部位。一般来讲FAG 803040轴...